Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Patron honorowy
URE
Partner medialny
wysokie napięcie

Program

WYDARZENIE POPRZEDZAJĄCE
SEMINARIUM - STAN I PERSPEKTYWY FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE
19 CZERWCA 2017

13:30 - 13:45 Otwarcie i powitanie gości seminarium
13:35 - 14:15

Sytuacja na rynku zielonych certyfikatów – co dalej?

Zniesienie obowiązku zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego po tzw. cenie URE – konsekwencje. Koszty dostępu do rynku (koszt profilu, koszt bilansowania) – praktyka 

14:15 - 15:30

Praktyczne sposoby przeciwdziałania skutkom zmian – roszczenia inwestorów – adw. Maciej Jamka, adw. Rafał Morek - K&L Gates
Kto i w jaki sposób może podnosić roszczenia związane z koniecznością zakończenia projektów EW w toku, brakiem aukcji dla EW oraz załamaniem systemu zielonych certyfikatów? Jak łączyć siły inwestorów i optymalizować koszty postępowań?

Najnowsze rozwiązania w podatku od nieruchomości – dor. pod. Adrian Jonca, dor. pod. Katarzyna Stec – K&L Gates 
Jakie są sposoby na uchronienie się od skokowego wzrostu podatku od nieruchomości? Aktualne interpretacje i orzecznictwo, kwestia przeszacowania aktywów farm wiatrowych oraz inne działania 

15:30 - 15:45 Przerwa
15:45 - 17:00

Ustawa o OZE – najnowsze zmiany
Omówienie kluczowych dylematów prawnych związanych z funkcjonowaniem systemu aukcyjnego – adw. Wiktoria Rogaska, adw. Oskar Waluśkiewicz, r.pr. Karol Lasocki – K&L Gates

 • Aukcje – co dalej
 • Regulamin aukcji – praktyczne problemy prawne z niego wynikające
17:30 - 18:30 Przerwa
17:30 - 18:30 Pomoc publiczna w systemie aukcyjnym – ostatnie zmiany - Crido Taxand
Jak uwzględniać  nową pomoc publiczną przy kalkulowaniu ofert w systemie aukcyjnym
19:00 Koktajl dla członków PSEW (Hotel Narvil Conference & Spa)

 

DZIEŃ PIERWSZY
20 CZERWCA 2017
10:00 – 12:30

Sesja plenarna
Zrównoważona energetyka dla Polski-miejsce poszczególnych technologii

Miejsce energetyki wiatrowej w bezpiecznym i zrównoważonym miksie energetycznym

ZAGADNIENIA:

 • Jak dywersyfikacja profilu wytwórczego przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa?
 • Jak uwzględniać zmiany kosztów poszczególnych technologii w projektowaniu miksu energetycznego?
 • Jakie wyzwania stoją przed Krajowym System Elektroenergetycznym w związku z rosnącą rolą rozproszonej generacji OZE?
 • Jak połączenia elektroenergetyczne między krajami sąsiednimi mogą wspomóc krajowe systemy elektroenergetyczne w integrowaniu OZE w sieci?
 • Jakie szansie i ryzyka dla Polski niesie za sobą Pakiet Zimowy?
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:45

Możliwości współpracy między różnymi technologiami wytwarzającymi e.e. - regulacje prawne, doświadczenia i rola samorządów lokalnych

ZAGADNIENIA:

 • Jakie są dostępne formy współpracy między OZE?
 • Która forma niesie za sobą najwięcej korzyści?
 • Co rząd musiałby zrobić, żeby proponowane przez niego koncepcji współpracy między OZE miały szanse powodzenia?
14:45 – 15:00 Przerwa kawowa
15:00-16:30

Współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym

ZAGADNIENIA:

 • Regulacje prawne dotyczące przyłączania i współpracy OZE z sieciami elektroenergetycznymi 
 • Analiza potencjalnych problemów bilansowania KSE z generacją wiatrową w perspektywie 2025 oraz 2030
 • Możliwości świadczenia i zapotrzebowanie w KSE na usługi regulacyjne dostarczane przez generację wiatrową w Polsce
 • Wirtualne Elektrownie w KSE – case study
09:00 – 18:00 Targi
20:00 Gala Dinner

 

DZIEŃ DRUGI
21 CZERWCA 2017
09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
 

BLOK DLA OPERATORÓW FARM WIATROWYCH

 
10.00 – 11.30

Modernizacja i ulepszanie turbin 
Moderator: Robert Macias, Innogy Renewables 

ZAGADNIENIA:

 • Definicja modernizacji oraz Parametry użytkowe – co to jest, jak je interpretować. Dylematy na styku bieżącej eksploatacji farm i zapisów odpowiednich ustaw – dr Kamila Tarnacka, PSEW
 • Analiza możliwych do zaimplementowania i neutralnych w świetle prawa rozwiązań zwiększających produkcję turbin wiatrowych - dr hab. inż. Marcin Łuczak, IMP PAN
 • Dostępne na rynku rozwiązania poprawiające efektywność pracy turbin – CASE STUDY 

OZE i energetyka wiatrowa w polityce energetycznej Unii Europejskiej

ZAGADNIENIA:

 • „Pakiet Zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku 
 • Pakiet Zimowy – czysta energia dla wszystkich Europejczyków czy raczej koniec krajowych polityk energetycznych? 
 • Scenariusz PRIMES
 • Pakiet Zimowy (nie tylko RED II) – szeroka dyskusja o miejscu różnych technologii w wizji rozwoju energetyki w Europie
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00

Optymalizacja kosztów i przychodów w świetle zbliżających się zmian cz. I
Moderator: Łukasz Zagórski, PSEW

ZAGADNIENIA:

 • Zmiany w sprzedaży energii wyprodukowanej z EWI od 1 stycznia 2018.– jak w ramach bieżącej sytuacji zaplanować sprzedaż 
 • Jak inne kraje poradziły sobie po załamaniu rynku ? Przykłady rynku hiszpańskiego 
 • RCM – reliability centred maintenance. Nowe podejście do prowadzenia serwisu turbin wiatrowych 

Offshore w zrównoważonym miksie energetycznym Polski

ZAGADNIENIA:

 • Rynek offshore w Polsce  
 • Od decyzji do produkcji energii 
 • Co musi się wydarzyć, żeby offshore mógł się rozwijać
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.15

Optymalizacja kosztów i przychodów w świetle zbliżających się zmian cz. II

Debata podsumowująca:

Elastyczność w podejściu do kontraktów serwisowych. Multibranding/ kontrakty modułowe

 

Akceptacja społeczna inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną

ZAGADNIENIA:

 • Akceptacja i postawy społeczności lokalnych wobec inwestycji w infrastrukturę wytwórczą, przesyłową i dystrybucyjną
 • Wpływ na środowisko i zdrowie jako istotny element dyskursu o energetyce
 • Aktywne kształtowanie akceptacji społecznej, współpraca ze społecznościami lokalnymi
 • Przykłady udanej współpracy różnych technologii wytwórczych z korzyścią dla gmin i lokalnej społeczności
09.30 – 15.30 Targi

PSEW zastrzega sobie prawo do zmian w programie

1326
uczestników w 2016
55
wystawców w 2016
55
prelegentów w 2016