Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Program

WYDARZENIE POPRZEDZAJĄCE
19.06.2017
13.00 - 18:00 Stan i perspektywy funkcjonowania energetyki wiatrowej w Polsce

 

DZIEŃ PIERWSZY
20.06.2017
09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
10.00 – 12.30 Sesja plenarna
Zrównoważona energetyka dla Polski-miejsce poszczególnych technologii

Miejsce energetyki wiatrowej w bezpiecznym i zrównoważonym miksie energetycznym
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Możliwości współpracy między różnymi technologiami wytwarzającymi e.e. - regulacje prawne, doświadczenia i rola samorządów lokalnych
14.45 – 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 16.30 OZE jako szansa na rozwój innowacji w Polsce
09.00 – 18.00 Targi
20.00 Gala Dinner

 

DZIEŃ DRUGI
21.06.2017
09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.30 Optymalizacja kosztów Operations & Maintenance
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Offshore w zrównoważonym miksie energetycznym Polski Bezpieczeństwo obsługi farm wiatrowych
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.15 OZE i energetyka wiatrowa w polityce energetycznej Unii Europejskiej Akceptacja społeczna inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną
09.30 – 15.30 Targi
1326
uczestników w 2016
55
wystawców w 2016
55
prelegentów w 2016